Zwiększenie kompetencji i kwalifikacji studentów/ek kierunku Dietetyka, Fizjoterapia i Kosmetologia i usprawnienie procesów zarządzania uczelnią

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w 2019 r. rozpoczęła realizację projektu „Zwiększenie kompetencji i kwalifikacji studentów/ek kierunku Dietetyka, Fizjoterapia i Kosmetologia i usprawnienie procesów zarządzania uczelnią”. Projekt będzie trwał do końca 2021 r.

Przedsięwzięcie to współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników i studentów Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia studiujących na kierunkach: Kosmetologia, Fizjoterapia, Dietetyka.

W ramach projektu realizowane są moduły opracowane w ramach jednolitego Programu Zintegrowanego uczelni tj.:

  1. Moduł podnoszenia kompetencji:
    • Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym
    • Podnoszenie kompetencji zawodowych studentów kierunku Dietetyka, Fizjoterapia i Kosmetologia I stopnia (4 ostanie semestry) – studia stacjonarne
  2. Moduł programów stażowych: wysokiej jakości programy stażowe dla studentów
  3. Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego: wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia

Wartość projektu: 4.748.541,59 zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi 4.606.085,34 zł, a wkład własny wynosi 142.456,25 zł.

 


Rekrutacja na szkolenia

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w 2019 r. w ramach projektu pn.: „Zwiększenie kompetencji i kwalifikacji studentów/ek kierunku Dietetyka, Fizjoterapia i Kosmetologia i usprawnienie procesów zarządzania uczelnią” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ogłasza wstępną rekrutację na bezpłatne szkolenia i warsztaty dla studentów ostatnich czterech semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich kierunku Dietetyka, Fizjoterapia i Kosmetologia. Zajęcia odbywać się będą sukcesywnie w 2020 r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres email: wzrost.kompetencji@kwspz.pl

Ilość osób ograniczona

 


Tematyka szkoleń i warsztatów

I FIZJOTERAPIA

1. FIZJOTERAPIA W DYSFUNKCJACH KOŃCZYNY GÓRNEJ I RĘKI

Szkolenie przygotuje kursanta do profesjonalnej pracy z pacjentami z dysfunkcjami kończyny górnej i ręki. Obejmuje typowe schorzenia ortopedyczne i neurologiczne. W trakcie szkolenia kursanci zapoznają się z obrazami takich schorzeń jak: dystalne złamanie kości promieniowej, złamania kości śródręcza włącznie ze złamaniami kciuka, rekonstrukcje ścięgien zginaczy, przykurcz Dupuytrena, zespół cieśni nadgarstka, CRPS Kompleksowy Regionalny Zespół Bólowy (Zespół Sudecka)

Do każdego z wymienionych obrazów chorobowych prezentowane jest wyjaśnienie patomechanizmu, operacyjne możliwości leczenia i możliwości późniejszego leczenia z wykorzystaniem terapii ręki.

Czas trwania kursu: 16 godz.

2. FIZJOTERAPIA W GERIATRII

Szkolenie przeznaczone jest dla studentów fizjoterapii prezentując profilaktykę, diagnozowanie i postępowanie fizjoterapeutyczne dla chorób wieku podeszłego, do których często zalicza się osteoporozę, zwyrodnienie stawów czy cukrzycę. W trakcie kursu studenci zostaną zapoznani z takimi zagadnieniami jak: choroby układu sercowo-naczyniowego, zwyrodnienia stawów, osteoporoza, cukrzyca i nadciśnienie tętnicze. Szkolenie obejmie także profilaktykę przedwczesnego i patologicznego starzenia się. Zostanie zaprezentowane podejście interdyscyplinarne do fizjoterapii w geriatrii, gdzie oprócz lekarza tej specjalności ważne miejsca znajduje fizjoterapeuta. Szkolenie nauczy również jak zaradzić nie tylko problemom zdrowotnym, ale również tym związanym z samopoczuciem psychicznym.

Czas trwania kursu: 16 godz.

3. OPIEKA PALIATYWNA I PROPEDEUTYKA FIZJOTERAPII PALIATYWNEJ

Szkolenie przygotuje kursanta w zakresie prowadzenia fizjoterapii paliatywnej, która stanowi cenne uzupełnienie leczenia objawowego – może poprawić jakość życia pacjentów objętych opieką paliatywną. W trakcie szkolenia zostaną omówione przypadki pacjentów w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej, dodatkowo opisano zostaną poszczególne formy terapii usprawniającej i wynikające z nich korzyści dla pacjentów w terminalnym okresie choroby nowotworowej. Uzyskane umiejętności i wiedza maja ogromne znaczenie w przebiegu leczenia objawowego, minimalizując skutki choroby oraz jej powikłania, bezpośrednio wpływając na poprawę jakości życia pacjenta.

Czas trwania kursu: 16 godz.

4. MULLIGAN TAPING TECHNIQUES

Ciało człowieka posiada swój własny system regeneracji, który pomaga nam szybciej wracać do zdrowia. Mulligan Taping Techniques opiera się właśnie na działaniu tego systemu, ulepszając go poprzez aktywację układów neurologicznego i krążenia. Mulligan Taping Techniques jest zalecany przez MCTA jako doskonałe uzupełnienie m.in. metody terapii manualnej Mulligana. Kurs prezentuje metody wszechstronnego oddziaływania na pracę układów: mięśniowego, kostnego, nerwowego, limfatycznego, powięzi, taping na blizny, itp. – instruktor i certyfikat międzynarodowy. To co wyróżnia kurs to logiczne uzasadnienie, od strony klinicznej, celu i możliwości zastosowania terapeutyczne tapingu. Praktyczne natychmiastowe rozwiązania terapeutyczne – dobór i pokaz właściwej techniki w czasie kursu, merytoryczna odpowiedź na postawione pytania i problemy kliniczne. Szkolenie podzielona jest na dwa moduły (kończyna górna i kończyna dolna).

Czas trwania kursu: 16 godz.

5. NOWOCZESNA TERAPIA MANUALNA – MOBILIZACJE Z RUCHEM

Praktyczne zastosowanie mobilizacji z ruchem daje terapeutom manualnym/fizjoterapeutom wiedzę i nowe narzędzia do pracy z pacjentami z dysfunkcjami w obrębie stawów kręgosłupa, stawów obwodowych i z chorobą krążka międzykręgowego, dolegliwościami i zawrotami głowy, chronicznymi stanami bólowymi narządu ruchu i wieloma innymi.

Techniki terapeutyczne połączone z ruchem dają możliwość stosowania ich u pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych jak i leczonych w trybie ambulatoryjnym. Wyposażają pacjenta w niezbędne informacje dotyczące postępowania w okresie zaostrzenia choroby, wykonywania czynności dnia codziennego w sposób nieprowokujący wystąpienie objawów. Przygotowują do profilaktyki nawrotów choroby oraz przejęcia przez pacjenta części odpowiedzialności za proces leczenia.

Atutem koncepcji mobilizacji z ruchem jest bezbolesność wykonywania terapii, co zapewnia komfort i bezpieczeństwo zarówno pacjenta jak i terapeuty oraz stosowanie pozycji obciążenia ciężarem ciała bez uzyskiwania chwilowego odciążenia, które zwykle łagodzi objawy i występuje w innych metodach manualnych. Pacjent nie jest biernie poddawany terapii, lecz aktywnie w niej uczestniczy.

Czas trwania kursu: 32 godz.

II KOSMETOLOGIA

1. PROGRAM SZKOLENIOWY LIGHT SHEER ET/DUET/DESIRE
2. WYJAZD STUDYJNY DO FABRYKI KOSMETYKÓW W NIEMCZECH – JANSSEN COSMETICS – 10 osób na 5 dni

Celem ma być zapewnienie, w czasie wizyty w siedzibie firmy, takich szkoleń i warsztatów, dedykowanych dla studentek kosmetologii, które są dostępne tylko w Aachen.

W propozycjach znalazły się 3 rodzaje warsztatów:

3. KARBOKSYTERAPIA

Szkolenie certyfikowane przez ARKANA COSMETICS SP Z O.O.

Szkolenie składa się z części teoretyczne i praktycznej i obejmuje:

4. AKADEMIA PODOLOGICZNA

Szkolenie certyfikowane przez: Podomedic Jolanta Konkol

Szkolenie przygotowuje do pracy w gabinecie podologii, wykonanie pedicure kosmetycznego i leczniczego. Uczestnik zdobywa wiedzę w zakresie budowy anatomicznej oraz biomechaniki stóp, budowy i choroby paznokci. Szkolenie daje możliwości poznania techniki usuwania hiperkeratoz, odcisków, postępowania podologicznego u osób chorych na cukrzycę, korekta wrastających paznokci metodą klamrową, tamponowanie.

5. TERAPIA MIKROIGŁOWA

Szkolenie certyfikowane przez ARKANA COSMETICS SP Z O.O.

Szkolenie warsztatowe obejmuje:

6. DERMOESTETYCZNA EKSFOLIACJA

Certyfikacja przez SESDERMA Polska >

medyczna skuteczność w stężeniach do 70%

2 techniki aplikacji (bagietką i gazą)

Alternatywa zabiegów estetycznych w progresywnych autorskich zabiegach> Toskani

Omówienie kwasów dermoestetycznych i ich znaczenia w pielęgnacji skóry twarzy

Monopilingi, peelingi łączone, koktajle i ich zastosowanie

Różne możliwości i alternatywy zabiegowe

Szkolenie Warsztatowe obejmuje:

7. MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA

Szkolenie certyfikowane przez ARKANA COSMETICS SP Z O.O.

Najnowszy standard niechirurgicznej metody likwidacji zmarszczek, blizn, przebarwień – mezoterapia igłowa wykonywana dermapenem, stemplem, rollerem. Szkolenie z mezoterapii mikroigłowej igłowej skóry. Uczestnicy otrzymują: certyfikat mezoterapii igłowej

III DIETETYKA

1. PSYCHODIETETYKA W PRAKTYCE

Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu:

2. DIETETYKA KOBIET CIĘŻARNYCH, KARMIĄCYCH I NIEMOWLĄT

Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu:

3. PRAKTYCZNY KURS PROWADZENIA DORADZTWA ŻYWIENIOWEGO I DIETETYCZNEGO

Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu:

4. ZASADY ŻYWIENIA W ALERGIACH I NIETOLERANCJACH ŻYWIENIOWYCH

Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu:

5. PLANOWANIE ŻYWIENIA W PROFILAKTYCE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu: